تبلیغات
♥دخـــــیــــ کلوپــــــــــ♥ - @__@ شانزلیزهـــ قسمتــ اولــ @__@
@__@ شانزلیزهـــ قسمتــ اولــ @__@
cafe-webniaz.irشبــ نتونستمــ بخوابمـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irپا شدمـــ رفتمــ به وسایلــ کاترینـــ ( خواهر کوچیکمــ ) ور رفتمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدنیز ( خواهر بزرگترمــ ) همـــ خوابشـــ نمیــ بردcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir"د" یعنیـــ دنیز و "مــ" یعنیـــ خودمـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: هویـــ بخوابــ دیگهـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: هویـــ یعنیـــ چیــ؟؟اونـــ روی فرانسویمـــ رو بالا نیار! حالا دو بار مسافرتـــ میریمــ ایرانـــ نباید ایرانیــ بشیما!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: باشــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: چیکار کنیمــ منمــ خوابمـــ نمیــ برهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: پاشو بیا بریمــ بیرونـــ یکمـــ بگردیمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: هوا سردهــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: به جهنمــ! پاشو اعصابــ ندارمـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخلاصهــ راهــ افتادیمــ تویــ خیابونایـــ خلوتـــ و حسابیـــ گشتیمـــ.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irرسیدیمـــ بهــ خیابوناییـــ کهــ هنوز شلوغـــ بودcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irیهو دیدمـــ دنیز نیستــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچند دقیقهـــ با نگرانیـــ جا هاییـــ کهـــ با همـــ بودیمـــ رو گشتمـــ تا پیداشــ کنمـــ......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irیهو دیدمـــ.......با دو تا بستنیــ وایسادهـــ جلویــ منـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمـــ: تا حالا کجا بودیـــ منو ترسوندیـــ؟؟cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: ترسووووووو!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــــ: خودتیـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبعد همـــ تو تاریکیـــ شبـــ رفتیمـــ دمــ رستورانــ " بُنــ اَپُتیــ " بهــ معنایــ نوشــ جانــ! ( البتهـــ بستهـــ بود )cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنمیدونمـــ بهــ چهــ هدفیــ داشتیمــ ولیـــ یهو.....cafe-webniaz.ir


cafe-webniaz.irاینـــ داستانـــ ادامهـــ دارد....cafe-webniaz.ir

[ پنجشنبه 4 آذر 1395 ] [ 12:13 ق.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ♥نظر بده♥ () ]
♥آخرین مطالبمــ♥
نمایش نظرات 1 تا 30
?